Kompetensi & Prospek Lulusan

Lulusan Sarjana Teknik Kelautan ITERA diharapkan mempunyai kecakapan dan kompetensi sebagai berikut:

 1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai sikap takwa kepada Tuhan YME dan Integritas pribadi yang kuat (rajin, disiplin, dan bekerja keras);
 2. Menghasilkan lulusan  yang menguasai Kemampuan Pengetahuan Umum, Matematika, Sains Fundamental dan Praktik Rekayasa.
 3. Menghasilkan lulusan yang menguasai dalam Ilmu Rekayasa Kelautan dan Aplikasi Rekayasa Kelautan serta keterampilan khusus pada bidang Teknik Pantai, pelabuhan, dan kewilayahan pesisir.
 4. Menghasilkan lulusan yang dapat bekerja secara profesional, memiliki etika intelektual serta mampu bersikap dan berperilaku sesuai hukum dan norma kehidupan dalam masyarakat luas.
 5. Menghasilkan lulusan yang terbuka dengan perkembangan IPTEKS (Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni)  serta mampu beradaptasi terhadap tantangan yang dinamis oleh perubahan zaman.

Lulusan Program Studi Teknik Kelautan (KL) Institut Teknologi Sumatera (ITERA) diharapkan mampu mengembangkan diri sebagai:

 1. Sarjana Teknik yang mempunyai pengetahuan Pembangunan Pesisir dan Pelabuhan serta mampu mengembangkan teknologi serta ilmu pengetahuan kelautan;
 2. Konsultan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengelolaan pesisir serta sumber daya alam khususnya laut dan konservasinya, infrastruktur pelabuhan dan kelautan;
 3. Guru/dosen (tenaga akademisi) yang mengemban tugas pengembangan ilmu dan sumber daya manusia melalui pendidikan;
 4. Tenaga ahli di lembaga swasta maupun instansi pemerintah (termasuk BUMN);
 5. Entrepreunership yang menciptakan lapangan pekerjaan berkaitan dengan rekayasa dan teknologi kelautan; serta
 6. Melanjutkan studi pada strata lebih lanjut untuk pengembangan pengetahuan dan status akademiknya.